Není metr jako metr aneb na jakosti záleží

Víte, jakou cestu musí urazit dřevěný skládací metr, než se ve finální podobě dostane do vašich rukou? Na první pohled to vypadá jednoduše, ale ve skutečnosti se za každým jednotlivým metrem skrývá spolupráce týmu lidí a 16 výrobních kroků, které musí být provedeny s maximální přesností.
Proto je důležitá neustálá kontrola výroby. Vyrábíme přece měřidla!
Abychom zajistili přesnost a kvalitu jednotlivých výrobních operací, které na sebe musí plynule navazovat, máme tu tým odborníků na jednotlivé oblasti – práce se dřevem, ocelí, barvením, tiskem. Díky týmové spolupráci a skvělé organizaci výrobních procesů vám můžeme nabídnout měřidla vysoké kvality, která jsou oblíbená po celém světě.

JAK PROBÍHÁ VLASTNÍ VÝROBA? VYPADÁ TO JEDNODUŠE, ALE ZDÁNÍ NĚKDY KLAME:

1. VÝBĚR SPRÁVNÉHO DŘEVA

Pro výrobu měřidel lze použít jen tvrdé a houževnaté dřeviny, jako je buk nebo habr. Z těch se vybere jen ta nejkvalitnější a zároveň nejmenší část kmene, tzv. boční řezivo.

PROČ BOČNÍ ŘEZIVO?

Je to proto, že v této části kmene je mnohem méně vad, minimálně jádra, má vhodný sklon letokruhů i správný směr vláken.

2. VÝROBA POLOTOVARU

Z tohoto dřeva jsou pak vykráceny polotovary. Opět se pečlivě vytřídí nevyhovující kusy. Vytříděné polotovary jsou vyrovnávány na palety do hrání.

3. SUŠENÍ DŘEVĚNÝCH POLOTOVARŮ

Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází k jejich pomalému vysoušení a snižování pnutí ve dřevě. Následně je řezivo dosoušeno v komorách do doby, než dosáhne zhruba 8% vlhkosti. Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlhkosti řezivo tzv. „zlahodnit“.

CO ZNAMENÁ „ZLAHODNĚNÍ“ DŘEVA?

„Zlahodnění“ je časová fáze umělého sušení, respektive konečného ošetření dřeva, kdy se vyrovnává vlhkost v příčném průřezu dřeva a odstraní se v něm zbytkové napětí. Lamely metru jsou pak pružnější a méně se lámou.

4. ŘEZÁNÍ LAMEL

Ošetřené dřevo je poté čtyřstranně ohoblováno a rozmítáno na jednotlivé lamely, které se stávají základní součástí každého dřevěného skládacího metru.

5. BARVENÍ LAMEL

Dřevěné lamely jsou následně barveny několika vrstvami 100% vodou ředitelné barvy. Metodou navalování barvy se dosáhne kvalitního a hladkého povrchu lamel.

6. TISK STUPNIC

Na lamely je poté tištěna dvoubarevná stupnice. Přesnosti stupnice se dosahuje díky pevným razidlům ze syntetické gumy, pevně přichyceným k ocelovým matricím.

RÁDI BYSTE NĚCO VÍC, NEŽ „JEN“ STUPNICI?

Nic není nemožné. Zde je nepřeberně možností. Na našem e-shopu www.metr.cz najdete metry z jedné strany potištěné stupnicí a z druhé strany tematicky založené obrázky, jako u rybářského metru druhy ryb, u kočičího metru druhy koček a u psího metru druhy psů. Nabízíme však i dětský metr, kde jsou z jedné strany lamel zobrazeny důležité okamžiky v životě dítěte a tam můžete také zaznamenávat jeho pokroky.

7. LAKOVÁNÍ, FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMEL

Stejně jako barvení, tak i lakování se provádí metodou navalování. Svrchní UV lak dokonale zakryje tisk i základní barvu lamel a vytvoří ochranu nejen proti vodě, ale i proti základním rozpouštědlům, jako je například aceton.

8. FRÉZOVÁNÍ LAMEL

Každý typ skládacího metru má jiný typ spoje, a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročným postupem. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.

VÍTE, KOLIK TYPŮ METRŮ RŮZNÝCH DÉLEK VYRÁBÍME?

Kdo tipoval 5, měl pravdu. Konkrétně to jsou metry typu Block 7. s polyamidovými spoji, Block 5. s ocelovými spoji, Perfekt, Profi a Slimboy.

9. VKLÁDÁNÍ SPOJŮ

Do ofrézovaných částí lamel jsou vsazovány jednotlivé spoje metrů. A to opět velmi přesně.

10. OSAZENÍ KONCOVÝCH LAMEL KONCOVKAMI

První a poslední lamela skládacího metru je osazena ocelovou koncovkou. Ta jednak slouží jako přesné ukončení nebo začátek měřidla, a zároveň tyto konce chrání před poškozením při používání.

11. MONTÁŽ – KOMPLETACE SKLÁDACÍHO METRU

Při montáži se musí všechny komponenty skládacího metru „spojit“ v jeden harmonický celek. Jde o velmi náročnou operaci prováděnou složitými jednoúčelovými stroji. Například u skládacího dvoumetru typ BLOCK 52 musí stroj současně smontovat 10 lamel + 9 nýtů + 9 podložek. Každý metr je při montáži kontrolován jak čidly, tak pracovníkem. Následně je očištěn a v rozloženém stavu předán k další operaci.
Jak vlastně stroj pozná, že jsou lamely správně otočené a ve správném sledu?
Na každé druhé až deváté lamele je značka v podobě černého oválu. Díky těmto značkám kontrolní čidlo pozná, jestli je lamela správně na svém místě.

12. KONTROLA ROZMĚROVÉ PŘESNOSTI

Kontrola délkové přesnosti skládacího metru jako stanoveného měřidla je ze zákona povinná. Stejně tak kontrola tolerance přesnosti v přechodu mezi jednotlivými spoji lamel.

JAK SI MŮŽETE BÝT JISTI, ŽE MĚŘIDLO OPRAVDU ODPOVÍDÁ ROZMĚROVÉ PŘESNOSTI?


Na prvním a posledním dílku našich skládacích metrů je značka CE, která znamená, že měřidlo je certifikováno Českým metrologickým institutem a splňuje podmínky přesnosti měření třídy III, což je další značka, kterou můžete vidět poblíž značky CE. Také to znamená, že metry lze prodávat v EU. Na to navazuje EU prohlášení o shodě, které vždy přidáváme k měřidlům.

13. SLOŽENÍ METRU

Po kontrole metru jsou smontované metry složeny lamelami k sobě. Dříve, ostatně jako většina výrobních operací, se skládání provádělo ručně. Dnes tuto namáhavou práci zajišťují jednoúčelové stroje.

14. OBRÁBĚNÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONCŮ SKLÁDACÍCH METRŮ

Složený metr ještě není úplně hotov. Zbývá upravit konce tak, jak je všichni známe – obrobit a nabarvit. Takto upravené jsou mnohem příjemnější pro pozdější používání.

15. POTISK SPECIÁLNÍMI ZNAKY NEBO REKLAMOU

Podle požadavku k této operaci může nebo nemusí dojít. Na skládací metr se tiskne tamponovým nebo UV digitálním tiskem v podstatě jakákoli grafika. Může to být speciální znak nebo, mnohem častěji, reklamní sdělení.

16. ZÁVĚREČNÁ KONTROLA A BALENÍ

Vizuální kontrola hotových metrů. Zde se opět lidská ruka dotkne každého výrobku. Metry jsou nejen prostě zabaleny do krabic a kartonů, ale ještě jednou vizuálně zkontrolovány. Jako obaly používáme standardní velikosti – krabička po 10 kusech nebo kartony po 100 kusech.

Výroba dřevěných skládacích metrů má v naší společnosti téměř stoletou tradici. Díky návaznosti na původní hodnoty jsme vybudovali významné postavení značky na českém i evropském trhu, a proto vám můžeme nabídnout pouze měřidla té nejvyšší kvality. Více můžete zjistit na našich stránkách www.metrie.cz.

Metr.cz si na tento článek vyhrazuje autorská práva, kopírování je zakázáno.

 

NAŠE TIPY