3 nejčastější chyby při vyměřování úhlů

Vyměřit a zakreslit úhel na ležící desku je jednoduché. Vystačíte si s úhelníkem a pravděpodobně žádnou chybu neuděláte. Složitější je vyměřování svislých úhlů, úhlů ve volném prostoru či úhlu sklonu. Přinášíme vám přehled nejčastějších chyb při takovém vyměřování a rady, jak se jich vyvarovat.

1. NEČISTOTY NA PLOŠE MĚŘENÉ ROVINY

 Při vyměřování svislého úhlu může dojít ke zkreslení výsledku vinou plochy, od které úhel vyměřujeme. Tato plocha musí být hladká a čistá, aby na ni použité měřidlo přiléhalo celou svou kontrolní plochou. Malý kousek zaschlé malty nebo pilin může ve finále nadělat pořádnou paseku. 

A když je řeč o ploše, pokud má být opravdu vodorovná, nezapomeňte použít kvalitní vodováhu. Tady však také platí pravidlo čistoty, ani na měřicí ploše vodováhy nesmí být nic zachyceno. 

3 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VYMĚŘOVÁNÍ ÚHLŮ
 

Měřenou plochu a dosedací plochu vodováhy nejprve důkladně očistěte.

Pro přesné měření sklonu plochy dbejte na dobrý stav vodováhy. Před každým měřením zkontrolujte, zda není mechanicky poškozená. Jak bylo řečeno na začátku, špatná plocha zkreslí výsledek vyměřovaného úhlu.

 

2. CHYBNÉ ČTENÍ STUPNICE NA ÚHLOMĚRU

Neméně důležitá je správná orientace na stupnici. Úhloměr s vodováhou má většinou stupnici 0°– 90°, proto pokud potřebujete úhel větší čili tupý, musíte hodnotu dobře přičíst, respektive odečíst. 

Příklad: Měříte-li na pravé polovině úhloměru, 120° bude znamenat 60° na jeho levé polovině.

Je potřeba dobře si uvědomit, na které straně úhloměru měříte. Aby vám místo potřebných 120° nevzniklo oněch 60°. Může se to zdát triviální, ale věřte, že tohle je opravdu jednou z nejčastějších chyb.

3 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VYMĚŘOVÁNÍ ÚHLŮ
 

U tohoto bodu musíme také připomenout způsob odečítání úhlů. Při měření na celé stupně to není nic složitého, v případě měření s přesností na minuty nezapomeňte, že počítáte v šedesátkové soustavě. Ve chvíli, kdy spočítáte větší množství minut než 60, popř. násobek šedesáti, musíte zapsat pouze hodnotu přesahující 60 a za každých celých šedesát minut přičtete nebo odečtete jeden stupeň.

Příklad: 45° 43' + 21° 33' = 67° 16'; 25° 4' - 9° 51' = 15° 13'
Převod minut na desetinné číslo k = 0,0166667. Příklad: 67° 16´ = 67 + 16 * 0,0166667 = 67,2666672°

V neposlední řadě se dostáváme opět ke kontrole měřidla. Stupnice úhloměru musí být dobře čitelná v celém měřicím rozsahu. U elektronických vodováh, které se používají k vyměření sklonu v určitém úhlu, proveďte kontrolu stavu napětí baterie. 

Následně porovnejte, zda údaje z displeje sedí s polohou bublinky v libele. V případě odchylky, která přesahuje přesnost vodováhy, nebo pokud si nejste porovnáním jisti, proveďte kalibraci dle návodu.

 

3. NESPRÁVNÉ MĚŘENÍ U ZEDNICKÉHO PRAVÉHO ÚHLU

 Znáte zednický fígl se třemi latěmi pro vyměření vodorovného pravého úhlu? Ten vychází z faktu, že každý trojúhelník o poměru stran 3 : 4 : 5 má jeden úhel pravý. Ať už k vytvoření takového trojúhelníku použijete latě, nebo provázky uvázané na kolíky, je nejdůležitější správně je změřit. Proto dodržte tato dvě pravidla:

  • Vždy zachovejte poměr stran. Ideální je vytvořit si trojúhelník o rozměrech 3, 4 a 5 metrů, ale pokud chcete menší, nezapomeňte na tento poměr.
  • Měřte vysoce přesným metrem nebo pásmem. Sebemenší odchylka může nakonec způsobit velký rozdíl a ze zamýšleného pravoúhlého půdorysu vznikne například lichoběžník.
3 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VYMĚŘOVÁNÍ ÚHLŮ
 

U provázků dejte pozor při uvazování na kolíky, respektive nechte si rezervu pro přivázání. Délky stran, které jste si vypočetli v poměru 3 : 4 : 5, jsou délky provázků mezi kolíky, tedy výsledné délky po přivázání.  

Příklad: Zvolíte-li délky stran 3, 4 a 5 m, ustřihněte provázky o délkách cca 3,1 m, 4,1 m a 5,1 m. Přivažte je na kolíky tak, aby po uvázání měly délky 3, 4 a 5 m.  

Sečteme-li, co vyplývá z těchto 3 chyb, vyjde nám celkem jasný výsledek: kontrola nade vše. Kontrolujte stav měřidel a vyměřovaných ploch, překontrolujte také výpočet úhlů či stran trojúhelníku. Ať se dílo podaří.

 

NAŠE TIPY